Czy nauczyciele mają jakieś prawa względem wypowiedzi, które rodzice zamieszczają na osiedlowej grupie na Facebooku? W swoich opiniach rodzice wskazują imiona i nazwiska nauczycieli.

Czy nauczyciele mają jakieś prawa względem wypowiedzi, które rodzice zamieszczają na osiedlowej grupie na Facebooku? W swoich opiniach rodzice wskazują imiona i nazwiska nauczycieli.

W zakresie wypowiedzi publikowanych przez rodziców, RODO nie znajdzie zastosowania, ponieważ dane nauczycieli są przytaczane przez osoby fizyczne, którzy dokonują tego w osobistych celach (wyrażenia opinii o placówce). Nauczyciel, który nie chce by jego dane były ujawniane w Internecie, może jedynie próbować powoływać się na bezprawne naruszenie jego…

Jakie niszczarki są zgodne z RODO?

Jakie niszczarki są zgodne z RODO?

Odpowiadając krótko i konkretnie na pytanie, jakie niszczarki są zgodne z RODO wskazujemy: Żaden przepis prawa ani wytyczne Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie precyzują jednoznacznie jaka niszczarka jest „zgodna z RODO”. Nie budzi wątpliwości, że zgodna z RODO będzie niszczarka o standardzie minimum poziom P-4…

Jak długo publikować dane uczniów na stronie internetowej?

Jak długo publikować dane uczniów na stronie internetowej?

W dzisiejszych czasach posiadanie przez placówkę oświatową strony internetowej to praktycznie standard. Strona służy do udzielania informacji, do prowadzenia komunikacji z uczniami i rodzicami, do promowania działalności placówki oraz sukcesów jej uczniów. Nierzadko strona internetowa szkoły stanowi elektroniczny odpowiednik kroniki szkolnej, w której przechowywane są zdjęcia czy artykuły…

Udostępnianie danych ABW

Udostępnianie danych ABW

Do szkoły zgłosił się funkcjonariusz ABW z prośbą o wyciągnięcie informacji o uczniu tj. lata nauki, problemy wychowawcze itp. (z lat 2007-2010) Przedstawił legitymację służbową. Zaznaczył,  że jako funkcjonariusz ABW nie potrzebuje konkretnego upoważnienia do uzyskania informacji o osobie (podobno wynika to z ustawy). Nie przedstawiono w placówce żadnego…

Wykorzystywanie prywatnych skrzynek e-mail

Wykorzystywanie prywatnych skrzynek e-mail

Pytanie: wszyscy nauczyciele przedszkola mają założone służbowe e-maile, ale nie mamy możliwości założenia służbowych e-maili dla pracowników niepedagogicznych. Chcielibyśmy zebrać od pracowników obsługi ich prywatne adresy e-mail żeby móc im wysyłać elektronicznie, np. prezentacje ze szkolenia BHP, szkolenia dotyczące PPK, informacje dotyczące organizacji pracy…

Przekazywanie danych osobowych dzieci przedszkolnych do Sanepidu

Przekazywanie danych osobowych dzieci przedszkolnych do Sanepidu

Pytanie: Proszę o informację w sprawie przekazywania danych osobowych dzieci przedszkolnych do Sanepidu, celem objęcia kwarantanną dzieci, które miały kontakt z zakażonym dzieckiem w przedszkolu. Rodzic uważa, że dyrekcja nie powinna przekazywać takich danych. Dodatkowo dane zostały przekazane w zaszyfrowanym pliku w tabelce, którą otrzymaliśmy…

Zalecenia dotyczące ochrony danych osobowych Opracowanie na podstawie ostatnich decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Zalecenia dotyczące ochrony danych osobowych Opracowanie na podstawie ostatnich decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Błędny adres e mail podany przez klienta Co się wydarzyło?Klient podał administratorowi błędny adres e-mail. Następnie na adres tenzostała wysłana korespondencja zawierająca polisę ubezpieczeniową, która trafiła do osoby trzeciej. Plik zawierający polisę nie był chroniony hasłem, dlatego też osoba, która otrzymała wiadomość mogła…

Czy osoby “samozatrudnione” i pracujące w oparciu o umowę zlecenie powinny zawrzeć umowę o przetwarzaniu danych?

Czy osoby “samozatrudnione” i pracujące w oparciu o umowę zlecenie powinny zawrzeć umowę o przetwarzaniu danych?

Jak traktować osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia lub tzw. „samozatrudnione”? Czy z takimi osobami trzeba zawrzeć umowę dotyczącą przetwarzania danych czy po prostu je upoważnić do przetwarzania?  Z punktu widzenia przepisów RODO, forma prawna zatrudnienia (współpracy) ma znaczenie drugorzędne. Kluczowe jest ustalenie, czy osoba pracująca…

Placówki oświatowe: informacje publiczne i klauzule [case studies]

Placówki oświatowe: informacje publiczne i klauzule [case studies]

Jeden z rodziców dziecka uczęszczającego do naszej placówki złożył w formie papierowej wniosek zawierający pytanie, czy placówka oświatowa korzysta z Biuletynu Informacji Publicznej a jeżeli tak, to pod jakim adresem. Czy wniosek należy skonsultować z inspektorem ochrony danych osobowych?  Nie, ponieważ zapytanie nie odnosi się zagadnienia…