Jeden z rodziców dziecka uczęszczającego do naszej placówki złożył w formie papierowej wniosek zawierający pytanie, czy placówka oświatowa korzysta z Biuletynu Informacji Publicznej a jeżeli tak, to pod jakim adresem. Czy wniosek należy skonsultować z inspektorem ochrony danych osobowych? 

Nie, ponieważ zapytanie nie odnosi się zagadnienia na gruncie ochrony danych osobowych.

Do placówki oświatowej wpłynął wniosek w sprawie udostępnienia kwoty wynagrodzenia dyrektora placówki w poszczególnych miesiącach roku. Czy mamy obowiązek przekazać takie dane? 

Tak. Wynagrodzenie dyrektora placówki jest informacją publiczną, którą należy przesłać w ramach odpowiedzi na wniosek. 

Placówka umieszcza skróconą klauzulę na wszystkich dokumentach kierowanych do rodziców przez cały rok szkolny. Czy jest to słuszne działanie? 

Nie. RODO wymaga jedynie, by obowiązek informacyjny został spełniony raz, przy pierwszym możliwym kontakcie. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny zaprosił inne Szkoły Podstawowe oraz Przedszkola do wzięci udziału w konkursie. Zespół pragnie umieścić na stronie www listę laureatów konkursu. Czy w tym przypadku należy zebrać od rodziców dzieci zgody na taką publikację? 

Nie. Lista laureatów konkursu nie wymaga zgody. Jednakże należy o nie zadbać, jeżeli zechcemy opublikować listę wszystkich uczestników konkursu.  

Photo by Jeremy Bishop on Unsplash

Podobne wpisy