Wsparcie RODO / infosec

Pomagamy podmiotom publicznym i firmom prywatnym chronić dane. 

Ochroną danych, w tym danych osobowych, zajmujemy się od ponad 14 lat. Nasze doświadczenie to ponad 220 wdrożeń RODO, ponad 7 tys przeszkolonych osób, napisanie
i wynegocjowanie z przedstawicielami Urzędu Ochrony Danych Osobowych projektu Kodeksu postępowania dla rynku marketingu bezpośredniego (art. 40 RODO), zarządzanie niezliczoną ilością incydentów bezpieczeństwa, reprezentowanie klientów w procesach skargowych
i postępowaniach sądowych.

Współpracując z nami otrzymujesz gwarancję, że przygotowane przez nas treści będą zgodne z aktualnym stanem prawnym, praktyką organów, orzecznictwem sądowym, a przy tym będą dostosowane do prowadzonej przez Ciebie działalności. 

 

Masz pytania?

Zadzwoń!

+48 61 279 77 18

Czym się zajmujemy?

Doradztwo dla organizacji i wewnętrznych Inspektorów Ochrony Danych

Nasz zespół specjalistów wspiera najwyższe kierownictwo, menedżerów, inspektorów ochrony danych przy planowaniu, wdrażaniu i dokonywaniu zmian w procesach obejmujących przetwarzanie danych. Opiniujemy pomysły i projekty, pomagamy prawidłowo zdefiniować właściwe kierunki działania, opracowujemy niezbędną dokumentację. Wspieramy również klientów w sytuacjach kryzysowych takich jak niezapowiedziany audyt zewnętrzny lub incydenty w obszarze ochrony danych, wskazując najlepsze kierunki działania i prowadząc przez proces dzieląc się przy tym swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych

W większości organizacji nie ma pełnego etatu dla Inspektora Ochrony Danych, nie wspominając o budżetach na doskonalenia zawodowe dla takiej osoby, dlatego częstym przypadkiem jest outsourcing tej funkcji do profesjonalnego podmiotu. Aktualnie realizujemy taką usługę dla ponad 150 zadowolonych klientów i liczba ta cały czas rośnie. W ramach usługi Inspektora Ochrony Danych otrzymujesz w szczególności:

 • Bieżące wsparcie i doradztwo;
 • Cykliczne szkolenia dla wszystkich pracowników;
 • Audyty wewnętrzne zgodnie z przyjętymi planami;
 • Aktualizację dokumentacji – dostosowywanie do zmian w prawie
  i orzecznictwie;
 • Dostępność 24/7 w przypadku incydentów.

Wdrożenia RODO / Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

RODO weszło do stosowania w 2018 roku, ale wiele organizacji nie wdrożyło go jeszcze prawidłowo w swojej organizacji. Niektórzy czekają na odpowiedni moment, jeszcze inni przyjęli jakąś wzorcową dokumentację do stosowania do czasu, aż będzie właściwy moment, aby porządnie się tym zająć. 

CORE Consulting może porządnie się tym zająć dla Państwa już dzisiaj.

Bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu oraz po pozyskaniu niezbędnej wiedzy o Twojej organizacji pomożemy Ci wdrożyć system ochrony danych, który spełni wymagania RODO oraz pozwoli Ci realnie zwiększyć bezpieczeństwo informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wdrożenie obejmuje:

 • Audyt aktualnego stanu rzeczy;
 • Raport z audytu określający występujące niezgodności z obowiązującymi regulacjami oraz wskazujący elementy do doskonalenia;
 • Dokumentację strategiczną oraz operacyjne procedury postępowania dot. bezpieczeństwa informacji wymagane przez art. 32 RODO;
 • Niezbędne klauzule informacyjne oraz klauzule zgód, wraz z ustaleniem reguł ich stosowania;
 • Rejestr Czynności Przetwarzania;
 • Testy równowagi; Procedura oceny skutków dla ochrony danych;
 • Umowy powierzenia;
 • i wiele innych.

Na Twoje życzenie, opracowane rozwiązania dostosowujemy do wymogów normy ISO 27001, tak abyś mógł starać się o stosowny certyfikat za zgodność z tą normą.

Audyty RODO / bezpieczeństwa informacji

Jeżeli chcesz zrealizować audyt RODO / bezpieczeństwa informacji
u swojego podwykonawcy lub dostawcy albo chcesz zrealizować audyt wewnętrzny w swojej organizacji lub w jakimś wybranym dziale /
w zakresie wybranego procesu, dobrze trafiłeś.

W skład naszego zespołu wchodzą doświadczeniu radcy prawny oraz audytorzy ISO 27001, w tym mający niezbędną wiedzę technologiczną.

Audyty obejmują w szczególności przyjazd audytora lub audytorów na miejsce, spotkanie otwierające i wyjaśnienie przedmiot i zakresu audytu, rozmowy z właścicielami biznesowymi, identyfikację procesów realizowanych w organizacji, audyt istniejących zabezpieczeń fizycznych, zabezpieczeń IT, analiza umów z podmiotami, którym powierzono dane.

 

Audyty realizujemy bazując na standardach wynikających z normy ISO 19011.

Szkolenia RODO

Jeżeli chcesz szybko, sprawnie i w sposób rozliczalny przeszkolić swój zespół z obszaru ochrony danych lub chcesz wprowadzić łatwy system szkolenia z RODO nowych pracowników w ramach on-boardingu zapraszamy do skorzystania z naszej platformy e-learning. Dzięki naszej platformie każdy pracownik otrzymuje indywidualny dostęp do swojego konta. Szkolenie może przejść w dogodnym dla siebie momencie. Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym wiedzę, zdanie testu automatycznie powoduje wygenerowanie certyfikatu przejścia szkolenia oraz upoważnienia do przetwarzania danych (wystawienie upoważnienia jest funkcją opcjonalną platformy, wg decyzji klienta).

Jeżeli szukasz pogłębienia konkretnego obszaru wiedzy z obszaru ochrony danych, warsztatów dla wybranych członków zespołu lub podwykonawców, skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę dedykowanego szkolenia na miejscu.