Cybersecurity

Bezpieczeństwo teleinformatyczne jest dzisiaj najważniejszym obszarem troski o bezpieczeństwo informacji.

Nasze zaangażowanie w bezpieczeństwo informacji obejmuje również obszar cybersecurity. W tym zakresie wskazujemy odpowiednie rozwiązania organizacyjne oraz techniczne, dostosowane do organizacji klienta, jego budżetu, przez pryzmat ryzyka na jakie jest nastawiony. Wspierani przez zespół specjalistów realizujemy audyty, określamy ewentualne niezgodności, luk bezpieczeństwa oraz obszary do doskonalenia.

 

Nie jesteśmy przy tym partnerem żadnej firmy dostarczającej urządzenia lub oprogramowanie, dlatego zachowujemy pełen obiektywizm przedstawianych rozwiązań. 

Czym się zajmujemy?

W obszarze cyberbezpieczeństwa realizujemy następujące działania:

  • Określamy kompletność przyjętych rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wskazujemy istotne luki bezpieczeństwa jak również obszary do doskonalenia.
  • Opracowujemy polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego.
  • Przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych.
  • Doradzamy przy projektowaniu rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa informatycznego.

Na dzisiaj nie realizujemy jeszcze audytów typu pentesting. W najbliższym czasie planujemy rozszerzyć wachlarz naszych usług również o ten obszar.