Spełnianie obowiązku informacyjnego wobec stron umowy

Spełnianie obowiązku informacyjnego wobec stron umowy

Zaktualizowanie się obowiązku przedłożenia klauzuli informacyjnej (czyli spełnienia obowiązku informacyjnego) stronie umowy zależy od rodzaju podmiotu, z którym placówka nawiązuje współpracę. RODO swym zakresem, bowiem obejmuje tylko osoby fizyczne. W niniejszym artykule znajdują się informacje o tym, wobec jakich konkretnie podmiotów…

Placówki oświatowe: informacje publiczne i klauzule [case studies]

Placówki oświatowe: informacje publiczne i klauzule [case studies]

Jeden z rodziców dziecka uczęszczającego do naszej placówki złożył w formie papierowej wniosek zawierający pytanie, czy placówka oświatowa korzysta z Biuletynu Informacji Publicznej a jeżeli tak, to pod jakim adresem. Czy wniosek należy skonsultować z inspektorem ochrony danych osobowych?  Nie, ponieważ zapytanie nie odnosi się zagadnienia…

Klauzula informacyjna jednostki samorządowej [case study]

Klauzula informacyjna jednostki samorządowej [case study]

Problem: Klient samorządowy, z uwagi na specyfikę swojej działalności, w głównej mierze przy realizacji swoich zadań, wykorzystuje formularze. W codziennej pracy ilość dokumentów jest znacząca, co powoduje, że jednostki niejednokrotnie borykają się z problemem ich przechowywania, a następnie archiwizacji. Klient stanął przed problemem zwiększenia…

Klauzula na potrzeby e-mail marketingu [case study]

Klauzula na potrzeby e-mail marketingu [case study]

Problem: Dla naszego klienta e-mail marketing to jeden ze strategicznych kanałów sprzedaży. Klient borykał się z licznymi problemami i wątpliwościami w zakresie tego, w jaki sposób pozyskiwać zgody na kontakt marketingowy przez e-mail. Jednym z głównych problemów były bardzo długie i niezrozumiałe klauzule (checkbox), pełne…