Problem:

Sprawa dotyczyła Wydawnictwa biznesowego. W związku z wejściem do stosowania RODO klient był przekonany, że musi usunąć większość swoich baz marketingowych, ponieważ nie ma właściwych zgód na ich dalsze wykorzystywanie. Dzięki naszej analizie i wiedzy byliśmy w stanie zachować ponad 90% wszystkich marketingowych baz danych klienta. Istotne okazało się zidentyfikowanie rodzaju przetwarzanych danych, możliwości zastosowania innej niż zgoda podstawy prawnej przetwarzania, wdrożenie odpowiednich rozwiązań praktycznych dla zespołu marketingu bezpośredniego. Nasze podejście zyskało aprobatę Urzędu Ochrony Danych Osobowych w toku postępowania sprawdzającego.

Rozwiązanie:

Uprościliśmy klauzule stosowane przez klienta tak, aby były napisane w sposób naturalny, zrozumiały i przez to zgodny z wymogami RODO. Dzięki temu klient ma również większy potencjał do zwiększenia ilości pozyskiwanych zgód na kontakt marketingowy.

Podobne wpisy