Wykorzystywanie prywatnych skrzynek e-mail

Wykorzystywanie prywatnych skrzynek e-mail

Pytanie: wszyscy nauczyciele przedszkola mają założone służbowe e-maile, ale nie mamy możliwości założenia służbowych e-maili dla pracowników niepedagogicznych. Chcielibyśmy zebrać od pracowników obsługi ich prywatne adresy e-mail żeby móc im wysyłać elektronicznie, np. prezentacje ze szkolenia BHP, szkolenia dotyczące PPK, informacje dotyczące organizacji pracy…

Przekazywanie danych osobowych dzieci przedszkolnych do Sanepidu

Przekazywanie danych osobowych dzieci przedszkolnych do Sanepidu

Pytanie: Proszę o informację w sprawie przekazywania danych osobowych dzieci przedszkolnych do Sanepidu, celem objęcia kwarantanną dzieci, które miały kontakt z zakażonym dzieckiem w przedszkolu. Rodzic uważa, że dyrekcja nie powinna przekazywać takich danych. Dodatkowo dane zostały przekazane w zaszyfrowanym pliku w tabelce, którą otrzymaliśmy…

Wizerunek ucznia po ukończeniu edukacji w szkole

Wizerunek ucznia po ukończeniu edukacji w szkole

Wizerunek osoby, która wyraziła zgodę, może być nadal wykorzystywany w sposób, na jaki ta osoba wyraziła zgodę (np. jeśli osoba wyraziła zgodę na zamieszczanie zdjęć, wideo na stronie www, to wyłącznie na tej stronie może być zamieszczany). Zgoda jest ważna, aż do momentu jej wycofania, a jej wycofanie…

Ustawa o ochronie sygnalistów – znamy założenia do projektu

Ustawa o ochronie sygnalistów – znamy założenia do projektu

17 grudnia 2021 r. mija termin na przyjęcie przepisów krajowych implementujących dyrektywę unijną o ochronie sygnalistów[1]. Poznaliśmy istotę rozwiązań, które mają zostać przyjęte w ustawie. Zakres zgłoszeń Zakres możliwych zgłoszeń naruszeń prawa przez sygnalistów nie zostanie rozszerzony na inne obszary niż zakłada to dyrektywa. Nie jest…

Konkurs międzyszkolny – o czym należy pamiętać

Konkurs międzyszkolny – o czym należy pamiętać

Placówka będąca organizatorem konkursów międzyszkolnych, powinna odpowiednio zadbać o ochronę danych osobowych, zarówno uczestników, jak i ich opiekunów oraz nauczycieli. Poniższe zalecenia,dotyczą każdej placówki, która kieruje konkurs do uczniów (podopiecznych / słuchaczy) spoza swojej organizacji, czyli zbiera zgłoszenia osób z zewnątrz….

Zalecenia dotyczące ochrony danych osobowych Opracowanie na podstawie ostatnich decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Zalecenia dotyczące ochrony danych osobowych Opracowanie na podstawie ostatnich decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Błędny adres e mail podany przez klienta Co się wydarzyło?Klient podał administratorowi błędny adres e-mail. Następnie na adres tenzostała wysłana korespondencja zawierająca polisę ubezpieczeniową, która trafiła do osoby trzeciej. Plik zawierający polisę nie był chroniony hasłem, dlatego też osoba, która otrzymała wiadomość mogła…

Dane niechciane

Dane niechciane

CZYM SĄ I CO Z NIMI ZROBIĆ? Kiedy mamy do czynienia z „danymi niechcianymi”Przetwarzanie danych osobowych stanowi pewien proces, który powinien być zaplanowany, mieć swój początek oraz koniec. Zadaniem administratora jest określenie tego, jakie informacje, na jakiej podstawie, w jakim celu i w jaki sposób będą…

Spełnianie obowiązku informacyjnego wobec stron umowy

Spełnianie obowiązku informacyjnego wobec stron umowy

Zaktualizowanie się obowiązku przedłożenia klauzuli informacyjnej (czyli spełnienia obowiązku informacyjnego) stronie umowy zależy od rodzaju podmiotu, z którym placówka nawiązuje współpracę. RODO swym zakresem, bowiem obejmuje tylko osoby fizyczne. W niniejszym artykule znajdują się informacje o tym, wobec jakich konkretnie podmiotów…

Czy przetwarzanie przez pracodawcę danych biometrycznych pracowników może służyć celowi, jakim jest ewidencja czasu pracy?

Czy przetwarzanie przez pracodawcę danych biometrycznych pracowników może służyć celowi, jakim jest ewidencja czasu pracy?

Dane biometryczne są to dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego i dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej w taki sposób, że umożliwiają jednoznaczną identyfikację tej osoby.  Przykładem są odciski palców, o ile administrator jest w stanie połączyć je z konkretną osobą – czyli dysponuje…