Brook Preloader

Author: admin

Przekazywanie danych osobowych dzieci przedszkolnych do Sanepidu
Co w przypadku, gdy uczeń wyraził  zgodę (będąc jeszcze naszym uczniem) na publikację wizerunku na portalach społecznościach szkoły, stronie internetowe (chodzi o zdjęcia, filmy itp.), a w momencie, gdy staje się absolwentem szkoły – czy nadal możemy umieszczać zdjęcia z Jego wizerunkiem?
Ustawa o ochronie sygnalistów – znamy założenia do projektu
Dane niechciane
Narzędzia kontroli jakimi dysponuje pracodawca podczas wykonywania pracy w formie zdalnej
Niezbędne dane kandydatów w toku rekrutacji do placówek oświatowych
Rekrutacja dzieci do placówek oświatowych
Przetwarzanie danych osobowych ucznia w procesie nauki zdalnej
Czy osoby “samozatrudnione” i pracujące w oparciu o umowę zlecenie powinny zawrzeć umowę o przetwarzaniu danych?
Placówki oświatowe: informacje publiczne i klauzule [case studies]