Brook Preloader

Author: admin

Dane niechciane
Narzędzia kontroli jakimi dysponuje pracodawca podczas wykonywania pracy w formie zdalnej
Niezbędne dane kandydatów w toku rekrutacji do placówek oświatowych
Rekrutacja dzieci do placówek oświatowych
Przetwarzanie danych osobowych ucznia w procesie nauki zdalnej
Czy osoby “samozatrudnione” i pracujące w oparciu o umowę zlecenie powinny zawrzeć umowę o przetwarzaniu danych?
Placówki oświatowe: informacje publiczne i klauzule [case studies]
Placówki oświatowe: Ochrona danych osobowych uczniów i nauczycieli w szkołach. [odpowiedzi na częste pytania]
Co robić z CV po zakończeniu rekrutacji? [case study]
Klauzula informacyjna jednostki samorządowej [case study]