CORE CONSULTING

Tag: Marketing

Bazy marketingowe [case study]

Problem:

Sprawa dotyczyła Wydawnictwa biznesowego. W związku z wejściem do stosowania RODO klient był przekonany, że musi usunąć większość swoich baz marketingowych, ponieważ nie ma właściwych zgód na ich dalsze wykorzystywanie. Dzięki naszej analizie i wiedzy byliśmy w stanie zachować ponad 90% wszystkich marketingowych baz danych klienta. Istotne okazało się zidentyfikowanie rodzaju przetwarzanych danych, możliwości zastosowania innej niż zgoda podstawy prawnej przetwarzania, wdrożenie odpowiednich rozwiązań praktycznych dla zespołu marketingu bezpośredniego. Nasze podejście zyskało aprobatę Urzędu Ochrony Danych Osobowych w toku postępowania sprawdzającego.

Rozwiązanie:

Uprościliśmy klauzule stosowane przez klienta tak, aby były napisane w sposób naturalny, zrozumiały i przez to zgodny z wymogami RODO. Dzięki temu klient ma również większy potencjał do zwiększenia ilości pozyskiwanych zgód na kontakt marketingowy.

Klauzula na potrzeby e-mail marketingu [case study]

Problem:

Dla naszego klienta e-mail marketing to jeden ze strategicznych kanałów sprzedaży. Klient borykał się z licznymi problemami i wątpliwościami w zakresie tego, w jaki sposób pozyskiwać zgody na kontakt marketingowy przez e-mail. Jednym z głównych problemów były bardzo długie i niezrozumiałe klauzule (checkbox), pełne zupełnie niepotrzebnych treści (tytuły aktów prawnych, podawanie numerów Dziennika Ustaw itd.). Ilość pozyskiwanych zgód była przez to niewielka.

Rozwiązanie:

Uprościliśmy klauzule stosowane przez klienta tak, aby były napisane w sposób naturalny, zrozumiały i przez to zgodny z wymogami RODO. Dzięki temu klient ma również większy potencjał do zwiększenia ilości pozyskiwanych zgód na kontakt marketingowy.