ENSURING LEGAL COMPLIANCE

CORE Consulting w liczbach

7.840

Individuals who have completed our online GDPR training

241

Implementacji RODO zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym

14 years

Experience

20

Whistleblower regulation implementation

REFERENCJE

Opinie naszych klientów

Zaufali nam