Brook Preloader

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU PROWADZENIEM WEBINARU

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z prowadzeniem webinaru.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest CORE Consulting Sp. z o.o. (dalej „CORE Consulting”). Mamy siedzibę w Poznaniu przy ulicy Wyłom 16. Kontakt z nami możliwy jest pod mailem office@coreconsulting.pl lub listownie pod adresem: CORE Consulting sp. z o. o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie Ci uczestnictwa w naszym webinarze.
 4. Dane przetwarzamy do momentu wycofania zgody albo do czasu przydatności dla realizowanego celu tj. do zakończenia webinaru i ewentualnego zebrania Twojej opinii na temat szkolenia.
 5. Wyrażenie zgody jest niezbędne w celu udziału w webinarze.
 6. Udzielona zgoda może zostać w każdej chwili wycofana jednak cofnięcie zgody nie wpływa na legalność działań podjętych przed jej cofnięciem.
 7. Dane mogą być udostępniane dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu webinaru tj. dostawcy platformy szkoleniowej oraz dostawcom usług IT, z których korzystamy w procesie przygotowania szkolenia i następnie zebrania opinii na temat szkolenia.
 8. Osobie, której dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje prawo żądania: dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo żądania przeniesienia danych do innego Administratora.
 9. Aby zrealizować swoje prawa lub wycofać zgodę napisz pod adres Administratora (z dopiskiem dane osobowe) na adres: ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań lub wysyłając wiadomość na adres: office@coreconsulting.pl.
 10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji – w tym profilowaniu.