Brook Preloader

Tag: RODO

Dane niechciane
Czy przetwarzanie przez pracodawcę danych biometrycznych pracowników może służyć celowi, jakim jest ewidencja czasu pracy?
Rekrutacja dzieci do placówek oświatowych