Brook Preloader

Category: Umowa

Spełnianie obowiązku informacyjnego wobec stron umowy
Proces przetwarzania danych osobowych
Czy osoby “samozatrudnione” i pracujące w oparciu o umowę zlecenie powinny zawrzeć umowę o przetwarzaniu danych?