Brook Preloader

Category: Szkoły

Wykorzystywanie prywatnych skrzynek e-mail
Ustawa o ochronie sygnalistów – znamy założenia do projektu
Konkurs międzyszkolny – o czym należy pamiętać
Dane niechciane
Spełnianie obowiązku informacyjnego wobec stron umowy
Niezbędne dane kandydatów w toku rekrutacji do placówek oświatowych
Rekrutacja dzieci do placówek oświatowych
Przetwarzanie danych osobowych ucznia w procesie nauki zdalnej
Placówki oświatowe: informacje publiczne i klauzule [case studies]
Placówki oświatowe: Ochrona danych osobowych uczniów i nauczycieli w szkołach. [odpowiedzi na częste pytania]