Brook Preloader

Category: Sektor publiczny

Dane niechciane
Proces przetwarzania danych osobowych
Niezbędne dane kandydatów w toku rekrutacji do placówek oświatowych
Rekrutacja dzieci do placówek oświatowych
Placówki oświatowe: informacje publiczne i klauzule [case studies]
Klauzula informacyjna jednostki samorządowej [case study]