Brook Preloader

Category: Samorządy

Dane niechciane
Przetwarzanie danych osobowych ucznia w procesie nauki zdalnej
Klauzula informacyjna jednostki samorządowej [case study]