Brook Preloader

Category: Placówki oświatowe

Spełnianie obowiązku informacyjnego wobec stron umowy
Niezbędne dane kandydatów w toku rekrutacji do placówek oświatowych
Przetwarzanie danych osobowych ucznia w procesie nauki zdalnej
Placówki oświatowe: informacje publiczne i klauzule [case studies]
Placówki oświatowe: Ochrona danych osobowych uczniów i nauczycieli w szkołach. [odpowiedzi na częste pytania]