Brook Preloader

Category: Firma

Postępowanie w przypadku incydentu bezpieczeństwa
Czy przetwarzanie przez pracodawcę danych biometrycznych pracowników może służyć celowi, jakim jest ewidencja czasu pracy?
Proces przetwarzania danych osobowych
Narzędzia kontroli jakimi dysponuje pracodawca podczas wykonywania pracy w formie zdalnej
Czy osoby “samozatrudnione” i pracujące w oparciu o umowę zlecenie powinny zawrzeć umowę o przetwarzaniu danych?
Co robić z CV po zakończeniu rekrutacji? [case study]