Brook Preloader

Category: Case Study

Udostępnianie danych ABW
Wykorzystywanie prywatnych skrzynek e-mail
Przekazywanie danych osobowych dzieci przedszkolnych do Sanepidu
Zalecenia dotyczące ochrony danych osobowych Opracowanie na podstawie ostatnich decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Czy osoby “samozatrudnione” i pracujące w oparciu o umowę zlecenie powinny zawrzeć umowę o przetwarzaniu danych?
Placówki oświatowe: informacje publiczne i klauzule [case studies]
Co robić z CV po zakończeniu rekrutacji? [case study]
Klauzula informacyjna jednostki samorządowej [case study]
Bazy marketingowe [case study]
Klauzula na potrzeby e-mail marketingu [case study]